Lịch tuyển sinh đại học năm 2021

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

(Áp dụng theo Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH, ngày 30/7/2021 của Bộ GD&ĐT)

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện mới

I.

Công tác chuẩn bị

 

 

 

1                 

Gửi đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

Trước 30/3

2                 

- Nhận hồ sơ ĐKDT, ĐKXT của Bộ GD&ĐT

- Thí sinh ĐK trực tuyến

Sở GD

Thí sinh

- Từ 27/4-01/5

- Từ 27/4-16/5

3                 

Tải dữ liệu ĐKXT của Bộ GD&ĐT

Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

 Từ 20-25/5

4                 

Gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng

Sở GD

Thí sinh

Trước 10/6

5                 

Tập huấn quy chế TS

Vụ GDĐH

Trường ĐHLN

Trước 15/6

6                 

Thi THPT

 

 

Từ 07-09/7

7                 

Xét tốt nghiệp THPT

 

 

Trước 28/7

8                 

Trả học bạ THPT

 

 

Trước  02/8

II.

Lịch xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia

 

 

 

II.1

Xét tuyển thẳng

 

 

 

9                 

Xét tuyển thẳng, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi cho các Sở GD thông báo cho TS

Trường ĐHLN

Thí sinh

Sở GDĐT

- Trước 12/8 TS thi THPT đợt 1.

- Trước 01/9 TS thi THPT đợt 2

10             

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học

Thí sinh

Trường ĐHLN

- Trước 22/8 TS thi THPT đợt 1.

- Trước 03/9 TS thi THPT đợt 2

11             

Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

- Trước 25/8 TS thi THPT đợt 1.

- Trước 04/9 TS thi THPT đợt 2

12             

Cập nhật vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: kết quả các môn năng khiếu, danh sách thí sinh nhập học do CSĐT xét tuyển bằng các phương thức khác,..

Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

Trước 29/8 đối với xét tuyển đợt 1

II.2

Xét tuyển theo điểm thi THPT

 

 

 

13             

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe

Vụ GDĐH

Bộ GDĐT, Các trường

Trước ngày  26/8

14             

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

Trường ĐHLN

 

Vụ GDĐH

 

Trước ngày  28/8

15             

Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GDĐT

Từ 29/8 - 05/9 (17h)

16             

Hoàn thành cập nhật thông tin về điều chỉnh sai sót của thí sinh vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Trước 07/9 (17h)

17             

Cập nhật vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: kết quả các môn năng khiếu, danh sách thí sinh nhập học do CSĐT xét tuyển bằng các phương thức khác,..

Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

Ngày 08/9 đối với TS thi THPT đợt 2

18             

 

Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 (xét điểm thi THPT)

 

Trường ĐHLN

Bộ GDĐT

Từ ngày

13 - 15/9 (17h)

19             

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

Trước 17h ngày 16/9

20             

Xác nhận nhập học đợt 1

Trường ĐHLN

Thí sinh

Trước 17h ngày 26/9

21             

Cập nhật thông tin xác nhận nhập học vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

Trước 17h ngày 02/10

22             

Xét tuyển bổ sung (trường công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển)

Trường ĐHLN

Bộ GDĐT

 

23             

Xét tuyển Đợt 2 - điểm thi THPT

Trường ĐHLN

Thí sinh

Từ ngày 17/9 - 02/10

24             

Công bố trúng tuyển Đợt 2 xét tuyển điểm thi THPT

Trường ĐHLN

Thí sinh

Ngày 03/10

25             

Xác nhận nhập học đợt 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

Trường ĐHLN

Thí sinh

Ngày 08/10

26             

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định

Trường
ĐHLN

Bộ GDĐT

Đến tháng 12/2021

27             

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021

Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2021

III.

Lịch xét tuyển học bạ THPT

 

 

 

28             

Nhận Hồ sơ xét tuyển học bạ THPT - đợt 1

Trường ĐHLN

Thí sinh

Từ tháng 4 - 25/7

29             

Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ THPT - Đợt 1

Trường ĐHLN

Thí sinh

Ngày 26/7

30             

Xét tuyển học bạ THPT - Đợt 2

Trường ĐHLN

Thí sinh

Từ 28/7 -13/8

31             

Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ THPT - Đợt 2

Trường ĐHLN

Thí sinh

Ngày 14/8

32             

Xét tuyển học bạ THPT - Đợt 3

Trường ĐHLN

Thí sinh

Từ 15 - 29/8

33             

Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ THPT - Đợt 3

Trường ĐHLN

Thí sinh

Ngày 30/8

34             

Xét tuyển theo học bạ - Đợt 4

Trường ĐHLN

Thí sinh

Từ 31/8 - 15/9

35             

Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ - Đợt 4

Trường ĐHLN

Thí sinh

Ngày 16/9

36             

Xét tuyển theo học bạ - Đợt 5

Trường ĐHLN

Thí sinh

Từ ngày 17/9 - 02/10

37             

Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ - Đợt 5

Trường ĐHLN

Thí sinh

Ngày 03/10

IV.

Thời gian nhập học cơ sở chính

 

 

(Dự kiến)

38             

Thí sinh nhập học đợt 1 (xét học bạ đợt 1 + Tuyển thẳng)

Trường ĐHLN

Ban đón tiếp

Từ ngày 05/8

39             

Thí sinh nhập học đợt 2 (xét học bạ đợt 2)

Trường ĐHLN

Ban đón tiếp

Từ ngày 21/8

40             

Thí sinh nhập học đợt 3 (xét học bạ đợt 3)

Trường ĐHLN

Ban đón tiếp

Từ ngày 06/9

41             

Thí sinh nhập học đợt 4 (xét học bạ đợt 4 + Điểm thi đợt 1)

Trường ĐHLN

Ban đón tiếp

Từ ngày 25/9

42             

Thí sinh nhập học đợt 5 (xét học bạ đợt 5 + Điểm thi đợt 2)

Trường ĐHLN

Ban đón tiếp

Từ ngày 08/10

Ghi chú:

- Lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy được thống nhất giữa ba cơ sở đào tạo của Trường.

- Thời gian nhập học do các cơ sở đào tạo tự quyết định và cụ thể hóa trong đề án tuyển sinh.Danh sách tệp đính kèm
     1. 132688307480776030_LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021.docx