Liên thông trình độ đại học, văn bằng 2 đại học hệ chính quy

           

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học

hình thức đào tạo chính quy năm 2021

           Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học (liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và đối với người có bằng tốt nghiệp đại học) hình thức đào tạo chính quy năm 2021, cụ thể như sau:

1. Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh

Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi ngành được đề cập chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.

+ Liên thông đối với người có bằng đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

- Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập năm lớp 10,11, 12 hoặc dựa trên kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học.

3. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian xét tuyển: 01 đợt/tháng, cụ thể:

- Thời gian nhận hồ sơ đợt 01: từ ngày 01/02/2021.

- Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 25 hàng tháng. Thí sinh nhập học sau khi công bố kết quả xét tuyển 10 ngày.

4. Lệ phí xét tuyển và nơi nộp hồ sơ

          - Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

          - Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 đại học, liên thông được đăng tải trên Website: http://vnuf.edu.vn/, mục TUYỂN SINH.

5. Thông tin liên hệ

          - Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

          - Website: http://vnuf.edu.vn/

- Email: daotao@vnuf.edu.vn; Điện thoại: 02433.840707.

 

 

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC NGÀNH  HỌC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

TT

Khối ngành/Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

 tuyển sinh

I.

Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn

 

 

1

Kế toán

7340301

100

2

Quản trị kinh doanh

7340101

50

3

Kinh tế

7310101

50

4

Kinh tế Nông nghiệp

7620115

50

5

Công tác xã hội

7760101

100

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

50

7

Bất động sản

7340116

x

II. 

Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan

 

 

8

Thiết kế nội thất

7580108

50

9

Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị)

7620202

50

10

Kiến trúc cảnh quan

7580102

50

III

Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

11

Công nghệ sinh học

7420201

50

12

Chăn nuôi (Chuyên ngành chăn nuôi -  Thú y)

7620105

50

13

Thú y

7640101

100

14

Bảo vệ thực vật

7620112

50

15

Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt)

7620110

50

16

Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn)

7620102

50

IV.

Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái

 

17

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt)

7908532

50

18

Quản lý tài nguyên và Môi trường

7850101

50

19

Khoa học môi trường

7440301

100

20

Quản lý đất đai

7850103

150

21

Du lịch sinh thái

7850104

x

V.

Khối ngành Lâm nghiệp

 

 

22

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

150

23

Lâm học (Lâm nghiệp)

7620201

50

24

Lâm sinh

7620205

150

VI.

Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin

 

25

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

7480104

50

26

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

50

27

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

50

28

Công nghệ sau thu hoạch

7540104

50

29

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)

7580201

50

30

Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)

7520103

50

31

Công nghệ chế biến lâm sản (CN gỗ và quản lý SX)

7549001

50

32

Công nghệ vật liệu (vật liệu mới)

7510402

50