THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Hội đồng tuyển sinh đại học Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 2 kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phương thức kết quả học tập THPT (học bạ), mức điểm nhận hồ sơ (bao gồm cả điểm ưu tiên) cụ thể như sau:
1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
1.1. Điểm xét tuyển tại cơ sở chính - Hà Nội
- Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành là 15,0 điểm.
- Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông (Học bạ): Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 là 18,0 điểm.
1.2. Điểm xét tuyển tại Phân hiệu tỉnh Đồng Nai
- Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành là 15,0 điểm. Riêng ngành Thú y là 16,0 điểm.
- Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông (Học bạ): Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 là 18,0 điểm. Riêng ngành Thú y là 20,0 điểm.
1.3. Điểm xét tuyển tại Phân hiệu tỉnh Gia Lai
- Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành là 15,0 điểm.
- Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông (Học bạ): Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 là 18,0 điểm.
(Chỉ tiêu và và mức điểm xét tuyển các ngành học tại các cơ sở đào tạo tại Phụ lục kèm theo).
2. Thời gian xét tuyển và thời gian nhập học đợt 2
- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 25/8 - 08/9/2023. Thông báo kết quả xét tuyển và gửi giấy báo nhập học ngày 09/9/2023.
- Thời gian nhập học: Từ ngày 10/9/2023.
3. Địa điểm nộp hồ sơ và hồ sơ xét tuyển
- Địa điểm nộp hồ sơ, như sau:
+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (Online) trên Website của Trường Đại học Lâm nghiệp theo địa chỉ: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh tải tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn
4. Thông thông tin liên hệ
- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
- Website: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn.
- Điện thoại trực tuyển sinh: 0968.293.466;

 Danh sách tệp đính kèm
     1. 133372559629011210_TB số 609-23082023 Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2.pdf