KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

(Thực hiện theo Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT, ngày 30/3/2023 của Bộ GD&ĐT)


TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện

Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1

Ban hành và công khai kế hoạch, quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Ngày 8/2/2023

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Ngày 6/62023

3

Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Cục CNTT, CSĐT

Vụ GDĐH

Theo kế hoạch của Bộ GD và ĐT

4

Tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh (đề án, chỉ tiêu)

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT, Sở GDĐT

Ngày 15/6/2023

5

Thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Ngày 15/6/2023

6

Cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Ngày 15/6/2023

7

Thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống

Thí sinh

Sở GDĐT, CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Theo kế hoạch của Bộ GD và ĐT

8

Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ… (nếu có)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 28/7/2023

9

Thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng ĐKXT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Ngày 4/8/2023

10

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh ĐKXT đợt 1 theo phương thức trực tuyến

CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến ngày 30/10/2023

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

1

Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Sở GDĐT

17 giờ 00 ngày 30/6/2023

2

Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Ngày 5/7/2023

3

Xét tuyển thẳng, xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 5/7 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

1

Xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để ĐKXT trên Hệ thống.

Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống 

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày 8/7/2023

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

1

Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng (NV) xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định

Thí sinh,

Điểm tiếp nhận Sở GDĐT, CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023

2

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Thí sinh, Cục CNTT, Đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống2

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Vụ GDĐH

Từ ngày 31/7 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2023

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

1

- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có).

- Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 12/8 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2023

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Từ ngày 12/8 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2023

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt  1 

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 22/8/2023

2

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 6/9/2023

3

Thí sinh nhập học và bắt đầu học từ đầu tháng 9/2023 (Theo kế hoạch của trường ĐHLN)

Thí sinh,

Trường ĐHLN

Các đơn vị liên quan

Dự kiến từ ngày 01/9/2023 – 6/9/2023

(Cụ thể sẽ có thông báo sau)

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 7/9/2023

2

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ tháng 10 đến tháng 12/2023

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

1

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2023


Xem file gửi kèmDanh sách tệp đính kèm
     1. 133323960319601210_KE HOACH TUYEN SINH DAI HOC NAM 2023.pdf