LỊCH TUYÊN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

(Áp dụng theo Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT, ngày 17/7/2022 của Bộ GD&ĐT)


TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, cá nhân thực hiện

Tổ chức, cá nhân phối hợp

Thời gian thực hiện

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

 

 

 

1

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của từng CSĐT

CSĐT

Sở GDĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 23/6/2022

3

Tập huấn Quy chế tuyển sinh

Vu GDĐH, Cục CNTT

CSĐT, Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022

4

Tổ chức chạy thử, tập huấn phần mềm hệ thống thông tin tuyển sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT, Sở GDĐT

Trước ngày 6/7/2022

5

CSĐT cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 15/7/2022

6

Tổ chức chạy thử, thực hành việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống).

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Thí sinh, Sở GDĐT

Từ ngày 15/7 đến ngày 18/7/2022

7

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống.

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh

Cục CNTT

Từ ngày 1/7 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2022

8

Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2022

9

Tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương.

Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 22/7/2022

10

Tổ chức chạy thử, tập huấn công tác lọc ảo nguyện vọng ĐKXT.

Vụ GDĐH Cục CNTT

CSĐT

Trước ngày 30/8/2022

11

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 10/7 đến ngày 28/9/2022

II.

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG 

 

1

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về  CSĐT

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Sở GDĐT

Trước ngày 15/7/2022

2

Hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày ngày 21/7/2022

3

Thí sinh xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống.

Thí sinh, CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM 

 

1

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2022

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

 

1

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Sở GDĐT, Thí sinh

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2022

2

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Thí sinh, CSĐT, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

3

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GDĐT

Các đơn vị chức năng của Bộ, CSĐT

Trước ngày 30/7/2022

4

Các CSĐT điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 02/8/2022

5

- Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

- Thí sinh nộp kinh phí xét tuyển trực tuyến.

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; Trường điều phối nhận lệ phí đăng ký (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông)

 

 

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 21/8 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2022

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

 

1

- CSĐT tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống.

- Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH, Cục CNTT

CSĐT

Từ 01/9 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 theo hệ thống xét tuyển của Bộ GDĐT

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2022

2

Xác nhận nhập học trực tuyến đợt  1 trên Hệ thống của Bộ GDĐT

Thí sinh

CSĐT, Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022

VII

THỜI GIAN BĂT ĐẦU NĂM HỌC CỦA SV K67

 

 

 

1

Thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học sẽ bắt đầu học từ đầu tháng 10/2022 (Theo KH của trường ĐHLN)

Trường ĐHLN

Các đơn vị liên quan

Dự kiến

01-05/10

(Cụ thể sẽ có thông báo sau)

VIII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG 

 

1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ ngày 01/10/2022

2

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ tháng 10 đến tháng 12/2022

IX

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

 

 

 

1

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022.

CSĐT

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2022