HỌC BỔNG TUYỂN SINH NĂM 2023

1. Học bổng từ doanh nghiệp và các tổ chức
- Học bổng từ Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - VINAFOR:
+ Cấp toàn bộ học phí trong cả khóa học, bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.
+ Dành cho sinh viên học các ngành: Lâm sinh, Quản lý Tài nguyên rừng, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Công nghệ chế biến lâm sản.
- Học bổng hỗ trợ từ Công ty LEC Energy - Nhà cung cấp Logistics hàng đầu ở Việt Nam. Trao học bổng cho sinh viên ngành Công nghệ chế biến gỗ.
Danh sách đơn vị, cá nhân tài trợ; số lượng và mức học bổng đang tiếp tục được cập nhật.
2. Học bổng của Trường Đại học Lâm nghiệp:
Học bổng tuyển sinh
a. Mức học bổng toàn phần
Sinh viên được miễn 100% học phí, miễn 100% tiền ở ký túc xá (phòng tiêu chuẩn) và miễn 100% chi phí học liệu phát sinh tại Thư viện Trường (nếu có) trong học kỳ đầu của khóa học khi đáp ứng các điều kiện sau:
- Kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) đạt từ 24 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên);
- Thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo qui định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trong các môn tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố;
- Có học lực đạt loại giỏi năm lớp 12 và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS từ 6.0 điểm trở lên.
b. Mức học bổng bán phần
Sinh viên được giảm 50% học phí học kỳ, giảm 50% tiền ở ký túc xá (phòng tiêu chuẩn) và giảm 50% chi phí học liệu phát sinh tại Thư viện Trường (nếu có) trong học kỳ đầu của khóa học khi đáp ứng điều kiện sau:
Thí sinh có kết quả thi THPT đạt từ 21 đến dưới 24 điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên).
Các học kỳ sau sẽ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ trước đó.
Học bổng khuyến khích học tập: mỗi học kỳ Nhà trường dành 5 tỉ đồng để cấp cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.
Chế độ miễn, giảm học phí
- Miễn 100 % học phí: SV khuyết tật; mồ côi cha mẹ; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số rất ít người; SV thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP...
- Giảm 70% học phí: người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo.
- Giảm 50% học phí: SV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
Ngoài ra, người học tại Trường Đại học Lâm nghiệp còn được hưởng chính sách hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội theo quy định.

                                                                                                               QUY ĐỊNH 

                                       XÉT, CẤP HỌC BỔNG TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐHLN

Điều 1. Đối tượng được xét, cấp học bổng

Thí sinh trúng tuyển bậc đại học, hệ chính quy tại cơ sở chính (Hà Nội) của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điều 2. Điều kiện được xét, cấp học bổng

1. Học bổng toàn phần

Thí sinh được xét, cấp học bổng toàn phần khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) đạt từ 24 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên);

b) Thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo qui định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trong các môn tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố;

d) Có học lực đạt loại giỏi năm lớp 12 và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS từ 6.0 điểm trở lên.

2. Học bổng bán phần

Thí sinh có kết quả thi THPT đạt từ 21 đến dưới 24 điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên).

Điều 3. Mức học bổng tuyển sinh

1. Mức học bổng toàn phần

Sinh viên được miễn 100% học phí, miễn 100% tiền ở ký túc xá (phòng tiêu chuẩn) và miễn 100% chi phí học liệu phát sinh tại Thư viện Trường (nếu có) trong học kỳ đầu của khóa học. Các học kỳ sau sẽ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ trước đó.

2. Mức học bổng bán phần

Sinh viên được giảm 50% học phí học kỳ, giảm 50% tiền ở ký túc xá (phòng tiêu chuẩn) và giảm 50% chi phí học liệu phát sinh tại Thư viện Trường (nếu có) trong học kỳ đầu của khóa học. Các học kỳ sau sẽ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ trước đó.

3. Sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước, Nhà trường sẽ cấp đủ học bổng tuyển sinh tùy theo mức học bổng được nhận theo khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 4. Thủ tục xét, cấp và bồi hoàn học bổng

1. Xét, cấp học bổng học tập và chi trả chi phí học liệu

Sau khi thí sinh nhập học, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (chủ trì) phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, Thư viện và các đơn vị có liên quan lập danh sách sinh viên đủ điều kiện, trình Hội đồng và cấp có thẩm quyền xét và quyết định cấp học bổng và chi trả chi phí học liệu cho sinh viên (nếu có) theo quy định.

2. Xét miễn, giảm tiền ở ký túc xá

Đối tượng được miễn, giảm tiền ở ký túc xá tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2, nếu ở ký túc xá sẽ được Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ rà soát và trình Hiệu trưởng quyết định chi trả theo quy định.

3. Bồi hoàn học bổng tuyển sinh

Sinh viên thôi học, chuyển trường phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí tuyển sinh đã nhận được cho Nhà trường theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm phổ biến Quy định này tới toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý để triển khai tuyên truyền và thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các đơn vị, cá nhân cần phản ánh kịp thời về Nhà trường qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

GS.TS. Phạm Văn Điển