HỌC PHÍ BẬC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2022-2023

Học phí và chế độ miễn giảm học phí, học bổng sinh viên hệ chính quy

Trường Đại học Lâm nghiệp là trường Công lập, Nhà trường thực hiện thu học phí theo quy định của Nhà nước, mức thu học như sau:

1. Các ngành học theo Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt)

- Chương trình đào tạo toàn khóa học: Khoảng từ 125 - 135 tín chỉ (tùy theo ngành học cụ thể)

- Mức học phí: Trung bình khoảng 320.000 đồng/tín chỉ 

- Học phí toàn khóa học (4 năm): từ 40- 45 triệu đồng, Trung bình khoảng 5-6 triệu/1 học kỳ x 8 học kỳ

2. Ngành học theo Chương trình Tiên tiến (đào tạo bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ (chương trình này được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhập khẩu và hỗ trợ kinh phí đào tạo).

Mức học phí:

- Dạy bằng Tiếng Anh: 808.000 đ/1 tín chỉ; 

- Dạy bằng Tiếng Việt: 318.000 đ/ 1 tín chỉ 

Quy định mức thu học phí bậc đại học năm học 2022-2023: Xem tại đây 

Chế độ miễn giảm học phí: Xem tại đâyDanh sách tệp đính kèm
     1. 133021145239826071_20220601_1187 QD Quy dinh muc thu hoc phi bac DT DH nam hoc 2022_2023.pdf