Nếu bạn không thể truy cập tài khoản hãy làm theo các bước sau để nhận lại thông báo hướng dẫn truy cập tài khoản:

Bước 1: Nhập địa chỉ Email mà bạn đã sử dụng để đăng ký trong phần mềm

Bước 2: Nhấn nút "Gửi yêu cầu"

--> Nếu hệ thống thông báo "Đã gửi Email hướng dẫn", bạn hãy truy cập hòm thư điện tử của mình và kiểm tra Email.

--> Nếu hệ thống thông báo "Không thể tìm thấy thông tin bạn yêu cầu", bạn hãy kiểm tra lại địa chỉ Email mà mình dùng để đăng ký có chính xác không và lặp lại các Bước 1 và 2.

Địa chỉ Email bạn (*)