Công ty CP TH tuyển dụng ngành Công nghệ sinh học, Lâm sinh

17 tháng 5, 2018
Công ty Cp TH tuyển dụng kỹ sư nuôi cấy mô và kỹ sư vườn ươm

Công ty Cp TH tuyển dụng các vị trí như sau:

1. Kỹ sư nuôi cấy mô: 10 người

Yêu cầu: Tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học - Bằng Khá trở lên; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và có HKTT tại Nghệ An

2. Kỹ sư vườn ươm: 6 người

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp - ngành Lâm sinh; Ưu tiên ứng viên có HKTT tại Nghệ An

Gửi CV ứng tuyển qua Email: dinhhung1974@gmail.com - ĐT: Mr. Hùng: 0916 547 158


Chia sẻ