Công ty CP Thương mại và Xây dựng (vietracimex) tuyển dụng nhân viên lễ tân

17 tháng 5, 2018
Công ty CP Thương mại và Xây dựng (vietracimex) tuyển dụng nhân viên lễ tân các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh..


Chia sẻ