Chương trình Việt Nam về Động - Thực Vật quốc tế tuyển dụng

16 tháng 3, 2018
Chương trình Việt Nam về Động - Thực Vật quốc tế (Fuana and Flora International - Vietnam Programme) cần tuyển người có trình độ đại học liên quan đến Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý bảo vệ rừng, Sinh thái ,... Với mức lương 500-600USD/tháng, làm việc 40 giờ/tuần. 50% thời gian tại Hà Nội còn lại đi đến các địa điểm khảo sát.


Chia sẻ