Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam tuyển dụng 20 tháng 9, 2018

Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam tuyển dụng

Đọc tiếp
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tuyển dụng 6 tháng 8, 2018

Chức năng và nhiệm vụ chính của ENV là nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên, môi trường và động vật hoang dã (ĐVHD) ở Việt Nam, hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau:

Đọc tiếp
Công ty TNHH MTV Kim Hoàng tuyển dụng 24 tháng 5, 2018

Công ty TNHH MTV Kim Hoàng tuyển dụng các vị trí cử nhân, kỹ sư ngành: Lâm sinh; Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Đọc tiếp
Công ty CP TH tuyển dụng ngành Công nghệ sinh học, Lâm sinh 17 tháng 5, 2018

Công ty Cp TH tuyển dụng kỹ sư nuôi cấy mô và kỹ sư vườn ươm

Đọc tiếp
Công ty CP Thương mại và Xây dựng (vietracimex) tuyển dụng nhân viên lễ tân 17 tháng 5, 2018

Công ty CP Thương mại và Xây dựng (vietracimex) tuyển dụng nhân viên lễ tân các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh..

Đọc tiếp
Đoàn khảo sát, thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh tuyển dụng 29 tháng 3, 2018

Đoàn khảo sát, thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh tuyển dụng

Đọc tiếp
Chương trình Việt Nam về Động - Thực Vật quốc tế tuyển dụng 16 tháng 3, 2018

Chương trình Việt Nam về Động - Thực Vật quốc tế (Fuana and Flora International - Vietnam Programme) cần tuyển người có trình độ đại học liên quan đến Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý bảo vệ rừng, Sinh thái ,... Với mức lương 500-600USD/tháng, làm việc 40 giờ/tuần. 50% thời gian tại Hà Nội còn lại đi đến các địa điểm khảo sát.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 51 kết quả.
của 6