Thông báo về việc cử ứng viên tham gia đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018-2020 17 tháng 4, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc cử ứng viên tham gia đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018-2020

Đọc tiếp
Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học môi trường 2 tháng 10, 2017

Ngày 23/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 cho các học viên cao học các ngành Khoa học môi trường; mã số: 60 44 03 01.

Đọc tiếp
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017 8 tháng 11, 2016

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1, năm 2017 như sau:

Đọc tiếp
Thông báo Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 đợt 2 Trường Đại học Lâm nghiệp 10 tháng 10, 2016

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 đợt 2, thi ngày 02,03 tháng 10 năm 2016

Đọc tiếp