Hồ sơ xét tuyển năm 2020 (ĐH; Liên thông; VB2)

28 tháng 3, 2018

 

1. Hồ sơ xét tuyển theo điểm thi THPT 

2. Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT năm 2020 

3. Hồ sơ xét tuyển liên thông Đại học năm 2020  

4. Hồ sơ xét tuyên văn bằng 2 năm 2020

5. Hồ sơ xét tuyển hệ vừa làm vừa học năm 2020

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

   4245


Chia sẻ:
   4245

Chia sẻ