Chế độ miễn giảm học phí, miễn mua bảo hiểm y tế và các loại học bổng sinh viên nhập học K65 - năm 2020

18 tháng 8, 2020

I. Chế độ miễn, giảm học phí và các chính sách hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội

I.1. Miễn, giảm học phí

a) Miễn học phí

- Con của Anh hùng LLVTND, Anh hùng LĐ trong thời kỳ kháng chiến; Con của liệt sỹ, thương binh, bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

            - SV bị tàn tật, khuyết tật do UBND cấp xã cấp, thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

            - SV là một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

            - SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

            - SV người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

            b) Giảm 70% học phí: SV người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

            c) Giảm 50% học phí: SV là con cán bộ, CNVC mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

I.2. Hỗ trợ học tập  

- SV người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nhận mức hỗ trợ: 894.000đ/tháng (60% mức lương cơ sở).

- SV người dân tộc thiểu số rất ít người (nêu ở mục I.1) được nhận mức hỗ trợ:  1.490.000đ/tháng (100% mức lương cơ sở).

I.3. Trợ cấp xã hội

- SV người dân tộc ít người ở vùng cao, được nhận mức hỗ trợ: 140.000đ/tháng.

- SV mồ côi cả cha lẫn mẹ; SV là người tàn tật theo quy định số 81/CP ngày 23/11/1995; SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế (hộ nghèo, cận nghèo), vượt khó trong học tập, được nhận mức hỗ trợ: 100.000đ/tháng.

I.4. Ưu đãi trong giáo dục

Sinh viên là con của người có công với cách mạng, được Nhà trường xác nhận để về hưởng chế độ ưu đãi tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện/quận/TX/TP.

* Ghi chú: SV được hưởng cả 4 chế độ nêu trên nếu thuộc đối tượng được hưởng. Chi tiết tại website: ctsv.vnuf.edu.vn hoặc, email: ctsv@vnuf.edu.vn. ĐT: 02433723941

II. Học bổng khuyến khích học tập và học bổng tài trợ sinh viên

II.1. Học bổng khuyến khích học tập

Mỗi năm Trường Đại học Lâm nghiệp dành 3 tỉ đồng để cấp học bổng cho SV đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

II.2. Học bổng tài trợ

Học bổng tài trợ được cấp hàng năm, giá trị học bổng: từ 1 triệu đến 10 triệu/suất, tùy từng thời điểm và từng học bổng. 

Học bổng tài trợ được cấp cho SV đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Một số học bổng ưu tiên SV diện chính sách, gia đình khó khăn; SV tích cực trong hoạt động Đoàn, Hội. Một số học bổng tài trợ cho SV những năm gần đây, gồm có: KOVA, Hessen (Đức), Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Shinnyo-en (Nhật Bản), FUYO (Nhật Bản), Samsung, Viettel, mobifone, vinaphone, Bảo Việt, Hội Khuyến học Hà Nội, Quỹ Khuyến học VNUF, Hội Cựu chiến binh Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nguyễn Trường Tộ, Vừ A Dính, Hạt giống Việt, Tiếp sức đến trường, các cựu sinh viên-học viên…

III. Đối tượng sinh viên không phải đóng tiền mua bảo hiểm Y tế

Sinh viên không phải đóng tiền mua BHYT là sinh viên thuộc diện chính sách, bao gồm hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, xã đảo, xã vùng sâu vùng xa. Khi nhập học sinh viên  phải nộp bản phô tô thẻ BHYT năm 2020.


Chia sẻ