PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP. 17 tháng 1, 2019

Theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo phương án tuyển sinh 2019 như sau:

Đọc tiếp
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 17 tháng 1, 2019

Theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo phương án tuyển sinh 2019 như sau:

Đọc tiếp
Tuyển sinh đại học văn bằng 2 năm 2019 8 tháng 1, 2019

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy và vừa làm vừa học năm 2019

Đọc tiếp
Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học năm 2019 8 tháng 1, 2019

Thông báo tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học năm 2019.

Đọc tiếp
Tuyển sinh đại học học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2019 8 tháng 1, 2019

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2019

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 5 of 29 kết quả.
của 6