Cách thức xét học bạ của trường như thế nào ?

13 tháng 5, 2020

1. Phương thức xét tuyển theo học bạ:

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, nộp hồ sơ xét tuyển trước kỳ thi THPT:  Xét kết quả học tập (điểm TBC học tập) năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp12.

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Bước 1, xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển): Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 10, 11 học kỳ 1 lớp 12) dùng để xét tuyển của đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Bước 2, xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:

ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4.

Trong đó:

+ ĐTT: Điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển;

+ ĐM1: Điểm Môn 1 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 10);

+ ĐM2: Điểm Môn 2 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 11);

+ ĐM3: Điểm Môn 3 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết học kỳ 1 lớp 12);

+ Đ4: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

3. Thời gian tuyển sinh

Xét tuyển kết quả học tập THPT (Dự kiến), gồm 3 đợt xét tuyển:

- Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 15/8/2020. Nhập học từ ngày 21/08/2020.

- Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/8 - 21/8/2020.  Nhập học từ ngày 29/8/2020.

- Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày  22/8 - 29/8/2020. Nhập học từ ngày 06/9/2020.

4. Hình thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

- Nộp hồ sơ ĐKXT, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu Phiếu ĐKXT học tại cơ sở Hà Nội tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn; mẫu Phiếu ĐKXT học tại Cơ sở Gia Lai tại địa chỉ http://vnuf3.edu.vn).

+ Bản sao Học bạ THPT.

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

*Đăng ký xét tuyển Online

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online trên website nhà trường theo địa chỉ:

+ Đăng ký học tại Cơ sở chính Hà Nội tại địa chỉ: www.vnuf.edu.vn  

+ Đăng ký học tại Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ www.vnuf2.edu.vn  

+ Đăng ký học tại Cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai theo địa chỉ www.vnuf3.edu.vn  

 


Chia sẻ