Giữa các tổ hợp xét tuyển (khối thi) trong cùng 1 ngành học thì điểm chuẩn có khác nhau không?

27 tháng 4, 2020

Trả lời:

Năm 2020, Trường ĐH Lâm nghiệp xét tuyển bình đẳng giữa các tổ hợp xét tuyển (khối thi), hay nói cách khác là mỗi ngành học sẽ chỉ có 1 mức điểm trúng tuyển duy nhất cho tất cả các tổ hợp xét tuyển. Vì vậy, các bạn thí sinh có quyền lựa chọn tổ hợp xét tuyển có ưu thế nhất trong các tổ hợp xét tuyển được phép xét tuyển vào các ngành học của Nhà trường

Để đăng ký xét tuyển (xem thông tin các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường năm 2020 TẠI ĐÂY).


Chia sẻ