Có thể học hai bằng cùng một lúc được không?

17 tháng 6, 2020

Trả lời:

Các bạn hoàn toàn có thể học song hành hai bằng Đại học với học chế tín chỉ.

Khi học theo học chế tín chỉ, sinh viên được chủ động sắp xếp thời gian học tập, rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập và lựa chọn môn học, số lượng môn học trong từng học kỳ; được xét chuyển ngành học/lựa chọn ngành trong cùng nhóm ngành trong thời gian học hoặc học bổ sung các môn học của ngành khác trong cùng nhóm ngành để được nhận thêm văn bằng. Đồng thời, sinh viên được theo dõi và đánh giá liên tục trong suốt quá trình học thông qua các bài tập, kiểm tra, đề tài,…để giúp sinh viên đánh giá và nâng cao khả năng của mình.

Đối với học chế tín chỉ sinh viên có thể học một lúc nhiều môn học của chương trình. Dựa trên số tín chỉ sinh viên tích lũy được, sinh viên có thể được cấp hai bằng sau khi tốt nghiệp. Trong quá trình học sinh viên có thể đổi ngành học của mình trong cùng nhóm ngành. Các quy định cụ thể sẽ được phổ biến đến sinh viên khi nhập học chính thức. (theo quy định đào tạo tín chỉ).


Chia sẻ