Các loại học bổng ở trường cho sinh viên?

27 tháng 5, 2020

Mỗi năm, theo thống kê có khoảng 15-20 tỷ học bổng được dành cho sinh viên của Trường, trong đó có các loại học bổng sau:

Học bổng thường niên (tính 5 tháng/học kỳ)

Đối với hệ đào tạo theo tín chỉ:

Xuất sắc: 750.000 /tháng

Giỏi:         650.000/tháng

Khá:         550.000/tháng

Đối với các lớp Chương trình tiên tiến:

Xuất sắc: 1.400.000 /tháng  

Giỏi:         1.200.000/tháng

Khá:         1.000.000 /tháng     

Học bổng Nguyễn Trường Tộ, các học bổng giáo sư, học bổng dự án, học bổng liên kết, đặc biệt là học bổng Doanh nghiệp được trao từ các đơn vị liên kết với Nhà trường.

Ngoài ra Nhà trường hỗ trợ và giới thiệu sinh viên apply các học bổng du học tới các trường tại Mỹ, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, hoặc các trường tại các quốc gia khác theo nguyện vọng của sinh viên.

 


Chia sẻ