Lịch tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, Theo kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào tạo.

7 tháng 1, 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019

 

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

(Áp dụng tại trường Đại học Lâm nghiệp)

 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

I.

Lịch xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia

 

 

 

1

Các trường ĐH, CĐ, TC nhận tài khoản để cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

 

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Vụ GDĐH, Cục CNTT

 

Trước ngày 11/3

2

Các trường ĐH, CĐ, TC công bố Đề án tuyển sinh năm 2019 và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

      Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ 11 - 18/3

3

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 vào cổng thông tin của Bộ GD&ĐT

Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ

Các đối tượng dự thi THPT 

Từ 01 - 20/4

4

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo

Trường  ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Từ 10 - 31/5

5

Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT

Thí sinh

Sở GDĐT

Trước ngày  20/5

6

Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP

Sở GD&ĐT

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Trước ngày 01/6

7

Các trường ĐH tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Thí sinh Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày 18/7

 

8

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường

Thí sinh

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Trước ngày 23/7

9

Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

Trường ĐH, CĐ, TC

Vụ GDĐH

Trước 17 giờ 00 ngày 24/7

10

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và QLCBGD, Các trường ĐH, CĐSP, TCSP

Trước ngày  21/7

11

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Vụ GDĐH

 

Trước ngày  22/7

12

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GDĐT

Từ 22 - 29/7

13

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GD ĐT

Từ 22 - 31/7

14

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)

Thí sinh

Điểm thu nhận hồ sơ

Trước 17 giờ 00 ngày 02/8

15

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 03/8

16

 

Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh

 

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX

Từ ngày 06 - 08/8

17

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Thí sinh, Vụ GDĐH

 Ngày 09/8

 

18

Thí sinh xác nhận nhập học

đợt 1

Thí sinhTrường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH

Trước 15/8 (tính theo dấu bưu điện)

19

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Trước 19/8

20

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển)

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH

Từ ngày 09/8

 

21

Xét tuyển điểm thi THPT  Đợt 2

HĐTS

Ban thư ký

Từ 09 - 19/8

22

Công bố trúng tuyển Xét tuyển điểm thi THPT Đợt 2

HĐTS

Ban thư ký

Ngày 19/8

23

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

HĐTS

Ban thư ký

Trước 20/8

24

Xét tuyển điểm thi THPT  Đợt 3

HĐTS

Ban thư ký

Từ 20 - 30/8

25

Công bố trúng tuyển Xét tuyển điểm thi THPT Đợt 3

HĐTS

Ban thư ký

Ngày 31/8

26

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 3 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

HĐTS

Ban thư ký

Từ 01 - 03/9

27

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định (đ khoản 1 Điều 13) 

Trường
ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH

Đến tháng 12/2018

28

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

 

Vụ GDĐH

 

Trước ngày 31/12/2018

II.

Lịch Xét tuyển học bạ THPT

 

 

 

29

Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT - đợt 1

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Từ tháng 01 - 15/7

30

Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT - đợt 1

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước ngày 18/7

 

31

Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT - đợt 2

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Từ 19/7 - 08/8

32

Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ THPT - đợt 2

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước ngày 09/8

33

Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 1, 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc nếu có)

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)

34

Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT - đợt 3

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Từ 09 - 19/8

35

Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT Đợt 3

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Ngày 20/8

36

Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 3 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 25/8 (tính theo dấu bưu điện)

37

Nhận Hồ sơ xét tuyển theo học bạ - đợt 4

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Từ 20 - 30/8

38

Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT Đợt 4

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Ngày 31/8

39

Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 4 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 05/9 (tính theo dấu bưu điện)

40

Xét tuyển từ đợt 5 trở đi: công bố trước mỗi đợt xét tuyển 10, đến kết thúc tuyển sinh.

 

 

 

III.

Thời gian nhập học

 

 

 

41

Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1

HĐTS

Ban đón tiếp

ngày 21/7/2019

42

Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 2

HĐTS

Ban đón tiếp

ngày 16/8/2019

 

 


Chia sẻ