BẢO VỆ THỰC VẬT

Xét tuyển các tổ hợp:

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa;

C04. Toán, Văn, Địa;

D01. Toán, Văn, Anh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 50 

trong đó: Xét điểm thi THPT 30; Xét học bạ 20.