Trường đại học Lâm Nghiệp (VNUF ) công bố danh sách trúng tuyển K66 hệ chính quy

Trường Đại học Lâm nghiệp chúc mừng 788 thí sinh đã trúng tuyển vào Khoá 66 hệ chính quy của Trường Đại học Lâm nghiệp. Danh sách các bạn trúng tuyển đính kèm note này và được tra cứu trên hệ thống quản lý tuyển sinh của Nhà trường (địa chỉ: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/). Thời gian xác nhận nhập học từ 17h ngày 16/09/2021, địa chỉ xác nhận nhập học: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/. ................................Để được tư vấn nhập học, thí sinh liên lạc theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Điện thoại: 034.2840.707 hoặc email: daotao@vnuf.edu.vn.Danh sách tệp đính kèm
     1. 132762523757626922_DanhSachThiSinhTrungTuyen_BC4.xls