Thông báo Xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo kết quả học tập THPT - Kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ban hành tại Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch xét tuyển bổ sung theo kết quả học tập THPT - kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021, cụ thể như sau:

1. Điều kiện xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển tại cơ sở chính - Hà Nội: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 là 18,0 điểm.

Điểm xét tuyển xét theo thang điểm 10, đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

2. Địa điểm nộp hồ sơ

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến (Online) tại địa chỉ: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn.

3. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 31/8 - 15/9/2021.

4. Thời gian công bố trúng tuyển tuyển: Trước ngày 16/9/2021.

5. Thời gian nhập học: Từ ngày 25/9/2021.

Chi tiết liên hệ Thường trực Hội đồng tuyển sinh theo số điện thoại: 02433840707.