Phương thức tuyển sinh

Năm 2021, Trường Đại học Lâm nghiệp (LNH) dự kiến tuyển sinh  1390 chỉ tiêu trình độ đại học, bao gồm: 25 ngành thuộc Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt), 01 ngành thuộc Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ (chương trình này được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhập khẩu và hỗ trợ kinh phí đào tạo).

Trường Đại học Lâm nghiệp xét tuyển theo 4 phương thức như sau:

* Phương thức 1 - Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

* Phương thức 2 - Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

      + Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

      + Đối với thí sinh lớp 12:  Nộp hồ sơ xét tuyển trước kỳ thi THPT năm 2021. Xét kết quả học tập (điểm TBC học tập) năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.

* Phương thức 3

    - Xét tuyển thẳng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Xét tuyển theo đơn đặt hàng của Bộ ngành và của Nhà trường.

* Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.


TT

Khối ngành/Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Xét điểm thi THPT

Xét học bạ THPT

A.

Chương trình tiên tiến - Đào tạo bằng tiếng Anh

 

1

Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên* - chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ:

7908532

30

-

B08. Toán, Sinh học, Tiếng anh

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

D07. Toán, Hóa học, Tiếng anh

D10. Toán, Địa lý, Tiếng anh

- Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

- Chuyên ngành Khoa học môi trường

- Chuyên ngành Quản lý lưu vực

- Chuyên ngành Quản lý tài nguyên nước

B.

Chương trình chuẩn - Đào tạo bằng tiếng Việt

 

 

I.

Khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội

 

1

Ngành Kế toán:

7340301

100

50

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.

- Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

- Chuyên ngành Kế toán công

- Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

2

Ngành Quản trị kinh doanh:

7340101

70

30

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

3

Ngành Kinh tế

7310101

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

4

Ngành Bất động sản:

7340116

15

15

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Anh

- Chuyên ngành Đầu tư kinh doanh bất động sản

- Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản

- Chuyên ngành Định giá bất động sản

5

Ngành Công tác xã hội

7760101

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

6

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:

7810103

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh lữ hành

- Chuyên ngành Quản trị nhà hàng

- Chuyên ngành Quản trị khách sạn

II.

Khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

7

Ngành Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

7480104

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

8

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô:

7510205

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

- Chuyên ngành Động cơ ô tô

- Chuyên ngành Khung gầm ô tô

- Chuyên ngành Hệ thống điện ô tô

9

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử:

7510203

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

- Chuyên ngành Tự động hóa

- Chuyên ngành Robot

10

Ngành Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy):

7520103

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

- Chuyên ngành Cơ khí chế tạo

- Chuyên ngành Cơ khí động lực

- Chuyên ngành Cơ khí chuyên dùng

11

Ngành Kỹ thuật xây dựng:

7580201

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A01. Toán, Vật lý, Tiếng anh

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

- Chuyên ngành Công trình dân dụng và công nghiệp

- Chuyên ngành Công trình giao thông

- Chuyên ngành Công trình thủy lợi

- Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng

III.

Khối ngành Lâm nghiệp

 

 

 

13

Ngành Quản lý tài nguyên rừng:

7620211

60

40

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Kiểm lâm

- Chuyên ngành Bảo tồn đa dạng sinh học

- Chuyên ngành Quản lý rừng bền vững

- Chuyên ngành Quản lý động thực vật rừng

- Chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

12

Ngành Lâm sinh:

7620205

25

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

 

- Chuyên ngành Quản lý kinh doanh rừng gỗ và Lâm sản ngoài gỗ

 

- Chuyên ngành Quản lý dịch vụ hệ sinh thái

 

- Chuyên ngành Phát triển rừng ngập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu

13

Ngành Lâm học (Lâm nghiệp):

7620201

25

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Quản lý đất và dinh dưỡng cây trồng

- Chuyên ngành GIS và Viễn thám ứng dụng

- Chuyên ngành Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

IV.

Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái

14

Ngành Quản lý đất đai:

7850103

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về đất đai

- Chuyên ngành Quy hoạch sử dụng đất

- Chuyên ngành Công nghệ địa chính và Trắc địa bản đồ

15

Ngành Khoa học môi trường:

7440301

20

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Chuyên ngành Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

- Chuyên ngành Công nghệ xử lý chất thải.

16

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường:

7850101

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Quản lý môi trường

- Chuyên ngành Quản lý tài nguyên

17

Ngành Du lịch sinh thái

7850104

30

-

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

V.

Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

18

Ngành Công nghệ sinh học:

7420201

20

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

B08. Toán, Sinh học, Tiếng anh

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y - Dược

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường

19

Ngành Thú y

7640101

30

30

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

B08. Toán, Sinh học, Tiếng anh

20

Ngành Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt):

7620110

20

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Sản xuất giống cây trồng

- Chuyên ngành Khuyến nông

- Chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao

VI.

Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất

21

Ngành Thiết kế nội thất

7580108

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

H00. Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2

22

Ngành Công nghệ chế biến lâm sản:

7549001

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

D07. Toán, Hóa học, Tiếng anh.

- Chuyên ngành Thiết kế chế tạo đồ gỗ nội thất

- Chuyên ngành Công nghệ vật liệu gỗ

- Chuyên ngành Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất

VII.

Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan

 

 

 

23

Ngành Lâm nghiệp đô thị

7620202

15

15

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

24

Ngành Kiến trúc cảnh quan

7580102

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

V01. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật.

 

Tổng cộng

 

850

540