Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2021

hình thức đào tạo vừa làm vừa học

           Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh đối với các hệ đại học, liên thông trình độ đại học (liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và đối với người tốt nghiệp đại học) hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021, cụ thể như sau:

1. Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh

Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi ngành được đề cập chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Đối tượng tuyển sinh

2.1. Bậc đại học:  Thí sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương.

2.2. Tuyển sinh liên thông trình độ đại học

- Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.

- Liên thông đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

3. Địa điểm học và thời gian xét tuyển

- Địa điểm học: Học tại Trường Đại học Lâm nghiệp và tại các địa điểm liên kết đào tạo của Nhà trường.

- Thời gian xét tuyển: 01 đợt/tháng, cụ thể:

+ Thời gian nhận hồ sơ đợt 01: từ ngày 05/01/2021.

+ Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 25 hàng tháng.

+ Thời gian nhập học: 10 ngày sau khi công bố kết quả xét tuyển.

4. Lệ phí xét tuyển và nơi nộp hồ sơ

          - Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/ hồ sơ.

          - Nơi nộp hồ sơ: tại Trường Đại học Lâm nghiệp hoặc tại các địa điểm mở lớp liên kết đào tạo của Nhà trường.

- Mẫu hồ sơ đăng tải trên Website: http://vnuf.edu.vn/, mục TUYỂN SINH.

5. Thông tin liên hệ

          - Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

          - Website: http://vnuf.edu.vn/

           - Điện thoại: 02433.840707; 02433.840440.


Phụ lục

DANH SÁCH CÁC NGÀNH  HỌC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số:  16/TB-ĐHLN-ĐT, ngày 05/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)

TT

Khối ngành/Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

tuyển sinh

I.

Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn

 

 

1

Kế toán

7340301

300

2

Quản trị kinh doanh

7340101

100

3

Kinh tế

7310101

100

4

Kinh tế Nông nghiệp

7620115

100

5

Công tác xã hội

7760101

150

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

100

7

Bất động sản

7340116

50

II. 

Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan

 

 

8

Thiết kế nội thất

7580108

100

9

Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị)

7620202

100

10

Kiến trúc cảnh quan

7580102

100

III

Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

 

11

Công nghệ sinh học

7420201

120

12

Chăn nuôi (Chuyên ngành chăn nuôi -  Thú y)

7620105

100

13

Thú y

7640101

150

14

Bảo vệ thực vật

7620112

100

15

Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt)

7620110

100

16

Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn)

7620102

100

IV.

Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái

 

17

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt)

7908532

100

18

Quản lý tài nguyên và Môi trường

7850101

100

19

Khoa học môi trường

7440301

120

20

Quản lý đất đai

7850103

300

21

Du lịch sinh thái

7850104

50

V.

Khối ngành Lâm nghiệp

 

 

22

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

250

23

Lâm học (Lâm nghiệp)

7620201

150

24

Lâm sinh

7620205

250

VI.

Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin

 

 

25

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

7480104

100

26

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

100

27

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

100

28

Công nghệ sau thu hoạch

7540104

100

29

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)

7580201

100

30

Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)

7520103

100

31

Công nghệ chế biến lâm sản (CN gỗ và quản lý SX)

7549001

100

32

Công nghệ vật liệu (vật liệu mới)

7510402

100