ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên trường

Tên trường:                Trường Đại học Lâm nghiệp (viết tắt VNUF)

Cơ quan chủ quản:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại hình trường:     Công lập       

1.2. Sứ mệnh

- Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến lâm sản và phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; mỹ thuật và kiến trúc cảnh quan, kỹ thuật - công nghệ.

- Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nguồn nhân lực lâm nghiệp của cả nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

1.3. Địa chỉ các trụ sở và trang thông tin điện tử của Nhàtrường

Trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay có ba cơ sở đào tạo tại thành phố Hà Nội, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Thông tin về trụ sở tại cơ sở đào tạo Hà Nội cụ thể như sau:

Tên trường:    Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF)

Mã trường:     LNH   

Địa chỉ:          Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội .

 Điện thoại:    02433.840440; 02433.840707

Fax:                02433.840063

Website:        www.vnuf.edu.vn

Email:             vnuf@vnuf.edu.vn; daotao@vnuf.edu.vn.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

2.1. Đối tượng tuyển sinh

   Đối tượng tuyển sinh: là thí sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 4 phương thức như sau:

a. Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

b. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

+ Đối với thí sinh lớp 12 nộp hồ sơ xét tuyển trước kỳ thi THPT: Xét kết quả học tập (điểm TBC học tập) năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp12.

c. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng và xét tuyển theo đơn đặt hàng.

- Xét tuyển thẳng: Áp dụng với tất cả các ngành học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường cho từng đối tượng cụ thể như sau:

+ Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố;

+ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên;

+ Đối tượng 4: Thí sinh có học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 4.0 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm,  A2 Key (KET) Cambridge English hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS.

+ Đối tượng 5: Đối với người nước ngoài/người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

- Xét tuyển theo đơn đặt hàng: Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành và UBND các tỉnh.

d. Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực

Năm 2021, Trường Đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển.

Chú ý: Đối với các ngành năng khiếu (khối H00, V01):

- Khối H00: Xét tuyển 2 môn năng khiếu (Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2) từ các trường đại học tổ chức thi khối H00. Môn Văn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 hoặc điểm tổng kết môn Văn lớp 12.

- Khối V01: Xét tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật do các trường tổ chức thi khối V01. Hai môn Toán, Văn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 hoặc điểm tổng kết môn Toán, Văn lớp 12.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 1.390. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học được phân bổ tại bảng 01 ở dưới. Đối với phương thức xét tuyển thẳng được ưu tiên xét trước phương thức 1 và phương thức 2 và chỉ tiêu không hạn chế.

Bảng 01. Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học

(Mã trường: LNH - Cơ sở Hà Nội)

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a. Phương thức 1 - xét tuyển theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

b. Phương thức 2 - xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT.

- Bước 1, xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển): Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 10, 11 học kỳ 1 lớp 12) dùng để xét tuyển của đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Bước 2, xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:

ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4.

Trong đó:

+ ĐTT: Điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển;

+ ĐM1: Điểm Môn 1 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 10);

+ ĐM2: Điểm Môn 2 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 11);

+ ĐM3: Điểm Môn 3 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết học kỳ 1 lớp 12);

+ Đ4: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

c. Phương thức 3 - xét tuyển thẳng và xét tuyển theo đơn đặt hàng

- Xét tuyển thẳng: Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường cho từng đối tượng cụ thể như sau:

+ Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố;

+ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên;

+ Đối tượng 4: Thí sinh có học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 4.0 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm,  A2 Key (KET) Cambridge English hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS.

Đối với người nước ngoài/người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

- Xét tuyển theo đơn đặt hàng: Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành và UBND các tỉnh.

d. Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực

Năm 2021, Trường Đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển.

2.6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

2.6.1. Thời gian tuyển sinh

Trường Đại học Lâm nghiệp nhận hồ sơ xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, các đợt xét tuyển được công bố công khai trên Website của Trường tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/, dự kiến như sau:

a. Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng: Xét tuyển theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

b. Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ THPT) và xét theo kết quả đánhgiá năng lực, dự kiến gồm các đợt xét tuyển:

- Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4 - 30/7/2021.

- Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/8 - 15/8/2021.

- Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/8 - 30/8/2021.

- Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/9 - 15/9/2021.

c. Xét theo đơn đặt hàng: Theo kế hoạch của các Bộ ngành và của Nhà trường.

2.6.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

a. Đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo quy chế tuyển sinh.

b. Đăng ký xét tuyển theo phương thức dùng kết quả học tập bậc THPT, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả đánh giá năng lực

- Nộp hồ sơ ĐKXT, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu Phiếu ĐKXT tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn).

+ Bản photo công chứng Học bạ THPT.

+ Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021.

+ Giấy chứng kết quả thi đánh giá năng lực.

c. Đăng ký xét tuyển Online

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực t uyến trên website nhà trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/

2.7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:  25.000 đồng/1 nguyện vọng đăng ký xét tuyển (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2.8. Học phí sinh viên chính quy

- Chương trình đào tạo chuẩn: Học phí năm 2021 là 276.000 đồng/tín chỉ (trung bình mỗi sinh viên một năm học 33 tín chỉ tương đương mức học phí là 9.000.000 đồng/năm học).

- Chương trình tiên tiến (đào tạo tiếng Anh): Học phí năm 2021 là 2.200.000 đồng/tháng.

Nhà trường sẽ thực hiện thu học phí của Chính phủ ban hành theo Nghị định số 86/QĐ-CP ngày 02/10/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

2.9. Thông tin triển khai đào tạo ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Du lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học (xác định rõ theo từng giai đoạn với thời gian xác định cụ thể).

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ phục vụ đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký kết biên bản hợp tác với gần 500 doanh nghiệp, cơ quan trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Du lịch, Công nghệ thông tin.

Sinh viên trong quá trình đào tạo được thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, được trả lương, khi tốt nghiệp được tuyển dụng và hỗ trợ giới thiệu việc làm sinh viên sau tốt nghiệp, cụ thể: các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập đoàn VinGroup, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, các Vườn quốc gia Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Cát Bà,….

Hiện nay, Nhà trường đang xây dựng triển khai liên kết đào tạo với một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài để sinh viên có thể học thêm 1-2 kỳ ở nước ngoài nhằm tăng cường kiến thức du lịch quốc tế, đồng thời tăng khả năng ngoại ngữ cho sinh viên.

Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp, phù hợp thực tiễn, Nhà trường đã đổi mới chương trình đào tạo thông qua xây dựng học kỳ doanh nghiệp.

III. Thông tin chi tiết đề án tuyển sinh đính kèm.